Trồng Cây Bát Nhã Lớn

11-08-2023


Vị Trí Trồng Cây : Tây Thành Đô và Bắc Tuyền ChâuPhần Thưởng Thu Hoạch Cây :
- 1 Mảnh Thiên Thạch
- 2.000.000 Kinh Nghiệm
- 2 Trái Cây Ngẫu Nhiên
- 8 Túi ( 1 Túi 4 Vàng )
- 16 Vàng
- 1 Bát Nhã Chứng Thư
- 1 Mật Tịch Cấp 70 Ngẫu Nhiên Hệ Phái

Điều Kiện Cướp Cây : Nhân Vật Cần Có 5000 Danh Vọng
Điều Kiện Nhặt Ké Túi Cây Của Người Khác : Nhân Vật Cần Có 5000 Danh Vọng
- Hiệp Độc Chết Sẽ Về Thành Ngay
- Các Chiêu Thức Sẽ Không Được Sử Dụng Tại Map Trồng Cây : Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ, Thâu Long Chuyển Phụng, Thế Vân Tung Và Khinh Công