Sự Kiện Vui Hội Trăng Rằm

18-08-2023


Thời Gian Diễn Ra : 19h00 Ngày 19/08/2023 đến 30/09/2023 Tại Cẩm Nang Tân Thủ.


Công Thức Event Như Sau : 
- Event 1: Bánh Trung Thu Thường = 3 Bột mì + 3 Đường Cát + 5 Tiêu Dao Ngọc
- Event 2 : Bánh Trung Thu Đặc Biệt = 1 Bánh Trung Thu Thường + 3 Trứng Muối + 9 Vàng


Nguyên Liệu Event Rơi Ở Các Hoạt Động Sau : 
- Bột Mỳ : Mở Rương Lương Sơn Bạc, Mở Rương Địa Huyền Cung, Mở Rương Vạn Kiếm Trũng.
- Đường Cát : Mở Rương Lương Sơn Bạc, Mở Rương Địa Huyền Cung, Mở Rương Vạn Kiếm Trũng.
- Tiêu Dao Ngọc : Mua Tại Ngự Các ( Kỳ Trân Các )
- Trứng Muối : Trồng Cây Bát Nhã Lớn.

Phần Thưởng Event :
Event 1
: Bánh Trung Thu Thường ( mặc định 2,000,000 exp, sử dụng tối đa 999 lần ) :
- 1 Bát Nhã Nhỏ
- 1 Bát Nhã Lớn
- 1 Túi Hạt Giống 
- 3,000,000 EXP
- 4,000,000 EXP
- 5,000,000 EXP
- 1 Tẩy Tủy Đơn
- 1 Vé Tiểu Y Vàng
- 1 Bùa Cường Hóa 12
- 1 Bùa Cường Hóa 13
- 1 Bùa Cường Hóa 14
- 1 Bùa Cường Hóa 15
- 10 Bánh Bột Vàng
- 10 Minh Dạ Nguyệt
- 10 Tây Bắc Vọng
- 1 Quân Công Huy Hoàng
- 1 Thiên Thạch Linh Thạch
- 6 Cổ Linh Thạch
- 1 Tiêu Kiếp Tán
- 1 Bạch Cầu Hoàn
- 1 Tam Thanh Hoàn
- 1 Lục Thần Hoàn
- 1 Thần Nông Đơn


Event 2 : Bánh Trung Thu Đặc Biệt ( mặc định 6,000,000 exp, sử dụng tối đa 999 lần) :

- 1 Bát Nhã Nhỏ
- 1 Bát Nhã Lớn
- 7,000,000 EXP
- 8,000,000 EXP
- 9,000,000 EXP
- 1 Tẩy Tủy Đơn
- 1 Vé Tiểu Y Vàng
- 1 Bùa Cường Hóa 12
- 1 Bùa Cường Hóa 13
- 1 Bùa Cường Hóa 14
- 1 Bùa Cường Hóa 15
- 1 Quân Công Huy Hoàng
- 1 Thiên Thạch Tinh Thạch
- 3 Cổ Linh Ngọc
- 8 Mảnh Thiên Cang Lệnh
- 4 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh
- 1 Tiểu Định Hồn
- 1 Đại Định Hồn
- 1 Thiên Cang Lệnh
- 1 Thiên Môn Kim Lệnh
* Phần Thưởng Sử Dụng Tối Đa Event 1 và Event 2 :
- 3 Thiên Càng Lệnh + 3 Thiên Môn Kim Lệnh +1 Báo Vàng Bảo Bảo + 10.000 Danh Vọng + 10.000 Sư Môn