Săn Boss Lan Hoa - Anh Tử

11-08-2023


Thời Gian Xuất Hiện : 18h00 Hằng Ngày
Vị Trí Xuất Hiện : Tại Bản Đồ Hạnh Hoa Thôn


Phần Thưởng Boss :
- 10 Nhân Sâm Vạn Năm
- 1 Thiên Cang Lệnh
- 1 Thiên Môn Kim Lệnh
- 1 Hòa Thị Bích
- 1 Quân Công Huy Hoàng
- 1 Đại Định Hồn
- 1 Tiểu Định Hồn
- 10 Ma Đạo Thạch 3
- 100 Thiên Thạch Tinh Thạch
- 100 Tây Bắc Vọng
- 100 Bánh Bột Vàng
- 100 Minh Nguyệt Dạ