Săn Boss Hoàng Kim

11-08-2023

Thời Gian Xuất Hiện

✅ 13h00 Hằng Ngày : Bắc Lục Lâm Minh Chủ


Vị Trí Xuất Hiện Ngẫu Nhiên Có Thông Báo Tại Kênh Hệ Thống

✅ 21h15 Hằng Ngày : Thương Thần Doanh Thiên

Vị Trí Xuất Hiện Ngẫu Nhiên Có Thông Báo Tại Kênh Hệ Thống

✅ 22h00 Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật : Lãnh Hương Lăng

Vị Trí Xuất Hiện Ngẫu Nhiên Có Thông Báo Tại Kênh Hệ Thống

✅ Phần Thưởng Boss Hoàng Kim : 
- Nguyệt Hoa
- Nguyệt Hoa Chi Tinh
- Xích Thiết Tinh
- Mảnh Thiên Thạch
- Băng Thạch


✅ Nhặt Túi Boss Hoàng Kim : 
- Nhặt 1 Túi Boss Hoàng Kim Nhân Vật Nhận Được 5,000,000 Kinh Nghiệm
- Một Nhân Vật Chỉ Có Thể Nhặt Tối Đa 4 Túi Boss/1 Ngày