Săn Boss Đông Phương Bất Bại

11-08-2023


Thời Gian Xuất Hiện : 21h30 Hằng Ngày
Vị Trí Xuất Hiện : Tại Bản Đồ Nam Thành Đô


Phần Thưởng Boss :
- 1 Món Trang Bị Long Đằng - Phụng Vũ ( ngẫu nhiên kiểu hình )
- 1 Thiên Cang Lệnh
- 1 Thiên Môn Kim Lệnh
- 1 Hòa Thị Bích
- 1 Quân Công Huy Hoàng
- 10 Ma Đạo Thạch 1 
- 10 Ma Đạo Thạch 2
- 10 Ma Đạo Thạch 3
- 100 Thiên Thạch Tinh Thạch
- 100 Tây Bắc Vọng
- 100 Bánh Bột Vàng
- 100 Minh Nguyệt Dạ