Hỗ Trợ Tân Thủ Và Quà Cấp Độ

11-08-2023

 


Hỗ Trợ Tân Thủ :
- Tăng Cấp 90, Full Skill Môn Phái
- 1 Thần Hành Bảo Điển
- Trang Bị Thiên Nghĩa, Vũ Khí Thiên Nghĩa +11
- Full Ngọc Thiên Nghĩa
- 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
- 1 Ngựa Phiêu Vũ (Tốc Độ 100%)
- 50.000 Công Trạng
- 3.000 Danh Vọng
- 4.000 Sư Môn
GiftCode Tân Thủ :
- 1 Bộ Ngoại Trang KTC 10
- 20 Hạt Giống
- 10 Bát Nhã Nhỏ
- 10 Tu Chân
- 10 Đại Nhân Sâm
- 1 Mật Tịch Môn Phái Cấp 45
- 200 Lộ Thủy

 
Quà Cấp Độ
- Quà cấp 91 : 1 Bộ Trang Bị Tàng Kiếm 8x ( Có thể giao dịch )

- Quà cấp 92 : 1 Tàng Kiếm Kì Thạch ( Có thể giao dịch )
- Quà cấp 93 : 1 Mật Tịch 70 Theo Hệ Phái
- Quà cấp 94 : 1 Tàng Kiếm Bảo Châu ( Có thể giao dịch )
- Quà cấp 95 : 2 Mật Tịch 70 Theo Hệ Phái
- Quà cấp 96 : 1 Tàng Kiếm Kim Ấn ( Có thể giao dịch )
- Quà cấp 97 : 3 Mật Tịch 70 Theo Hệ Phái
- Quà cấp 98 : 1 Đông Phương Long Châu ( Có thể giao dịch )
- Quà cấp 99 : 1 Tiểu Định Hồn +1 Đại Định Hồn


Nhanh Lên Cấp
- Tham Gia Event Và Đi Các Hoạt Động, Nhiệm Vụ Trong Game.


Cày Công Trạng
- Tham Gia Chiến Trường Chính.
- Tham Gia Chiến Trường Phụ.
- Tham Gia Tài Nguyên Chiến.
- Nộp Bát Quái Đoài Tại Npc Thần Du Chân Nhân.
- 21h10 đến 21h17 Thứ 7 Hằng Tuần Là Thời Gian Đổi Mới Quân Hàm, Nhân Vật Sẽ Bị Trừ 12,5 Công Trạng Đang Có, Khuyến Cáo Nhân Vật Không Nhận Điểm Công Trạng Ở Các Hoạt Động Trong Thời Gian Này.